Současná pracovní náplň střediska Žatec je tvořena těmito pracemi stavební výroby:  
- zemní práce všeho rozsahu
- výstavba skladových a výrobních hal
- všeobecná výstavba, rekonstrukce a přestavby objektů pozemního stavitelství (od bytových domů po supermarkety a průmyslové stavby)
- výstavba inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody)
- výstavba a rekonstrukce komunikací a staveb související s dopravními stavbami
- výstavba ČOV
- rekultivační práce
- demolice objektů

Středisko Žatec má v současné době více jak dvacet kmenových zaměstnanců všech stavebních profesí (stavbyvedoucí, stavební mistry, stavební dělníky všech základních stavebních profesí).